ΤΟΚΕΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ


Από άρθρο μου στο inflight magazine της αεροπορικής εταιρίας ASTRA,  15 Οκτωβρίου 2018